XEM MẪU BẰNG CẤP QUỐC TẾ, MẪU BẰNG CẤP NƯỚC NGOÀI

Chúng tôi đang có một số mẫu IELTS, mẫu bằng cấp và bảng điểm đã thực hiện từ các trường uy tín có ranking cao từ Mỹ, Anh, Úc, Pháp, Đức, Singapore, Canada.... Bạn hãy xem tại blog của chúng tôi tại địa chỉ http://flickr.com/bangdaihoc

 

Nếu không tìm thấy mẫu trường mà Bạn muốn thì gởi email  hoặc bạn điền theo form yêu cầu bên dưới. Lưu ý địa chỉ email của bạn phải chính xác 100% thì chúng tôi mới gởi mẫu cho bạn được

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.