MUA BẰNG CẤP TRƯỜNG SINGAPORE


Chúng tôi đang cung cấp bằng cấp các trường tại Singapore dưới đây:

1. National University of Singapore ( NUS)

2. Nanyang Institute of Management

3. MDIS

Các đối tác nước ngoài của MDIS:

3.1 Northumbria University,UK

3.2 University of Bradford,UK

3.3 Nottingham Trent University,UK

3.4 Oklahoma City University,USA

3.5 University of Sunderland, UK

3.6 University of South Wales,UK

3.7 Southern Cross University, Australia

3.8 University of The West England,UK

3.9 Bangor University, UK

3.10 Deakin University (AUS)

3.11 Griffith University (AUS)

3.12 Queensland University of Technology (AUS)

3.13 University of Southern Queensland (AUS)

3. 14 University of Sunderland

4. Nanyang Institute of Management

5. Nanyang Polytechnic

6. Raffles Education

Và còn nhiều trường liên kết của nước ngoài tại Singapore...

  

 

Quay lai trang danh sách các trường. Click here

Bạn không tìm thấy trường Bạn thích? hãy E-mail về: info@bangdaihoc.com để hỏi thông tin vì trên đây chỉ là danh sách rất cơ bản chứ chưa đầy đủ hoặc liên hệ theo form bên dưới:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.