Mua Bằng Cấp Đại Học Nước Ngoài Đang Liên Kết Tại Việt Nam


Chúng tôi đang bán các bằng cấp các trường quốc tế đang liên kết tại Việt Nam dưới đây:

 

1 Trường đại học Oklahoma | Oklahoma State University  ( USA) 
Liên kết với Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Đại học quốc gia TPHCM

2 Trường đại học Houston | University of Houston  ( USA)
Liên kết với ĐH Kinh tê
TP. Hô Chí Minh
Đại học quốc gia TPHCM

3 Trường đại học Lincoln | Lincoln University   ( USA)
Liên kết với ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP. Hô Chí
Minh

4 Trường đại học Troy | Troy University  ( USA)
Liên kết với ĐH Bách khoa Hà Noi, TPHCM

6 Trường đại học Tây Sydney | University of Western Sydney  (Úc)
Liên kết với Đại học kinh tế TP HCM

8 Trường đại học RMIT | Royal Melbourne Institute of Technology
( RMIT ) đang có chi nhánh tại  Việt Nam
http://www.rmit.edu.vn/

9 Trường đại học Northampton | University of Northampton ( UK)
Liên kết với Đại học quốc gia TPHCM

10 Trường đại học Adelaide | University of Adelaide (Úc)
Đại học quốc gia TPHCM

11 Trường đại học Queensland | The University of Queensland (Úc)
Đại học quốc gia TPHCM

12 Trường đại học La Trobe | La Trobe University  ( Úc)
Liên kết với Đại Học Hà Nội, Đại học ngoại thương
Đại học quốc gia TPHCM

13 Trường đại học Griffith |  Griffith University ( Úc)
Liên kết với Đại Học Quốc tế Bắc Hà
Đại học quốc gia TPHCM

14 Trường đại học Kỹ Thuật Swinburne |  Swinburne University of Technology  
Liên kết với ĐH Mở_ TP.HCM

15 Trường đại học Bolton |  University of Bolton   ( Anh Quốc)
Liên kết với Trường ĐH Ngân hàng
TP. Hô Chí Minh

16 Trường đại học Paris 6 |  Université Paris 6 & Université Bordeaux 1 (Pháp)
Liên kế với Trung tâm đại học Pháp

17 Trường đại học Pennsylvania | University of Pennsylvania ( Mỹ)
Đang lien kết với Đại Học Duy Tân Đà Nẵng

18 Trường đại học North Central Hoa Kỳ |  NorthCentral University ( USA)
Liên kết hợp tác với ĐHBKHN

19 Trường đại học Kỹ Thuật Curtin | Curtin University of Technology (AU)
Liên kết với Đại học kinh tế TPHCM

20 Trường đại học Nam Queensland |  University of Southern Queensland  ( AU)
Liên kết đào tạo với Đại Học Mở TPHCM Master of education in TESOL

21 Trường đại học Nam Columbia | Columbia Southern University ( Mỹ)
Liên kết với Hội Khuyến Học Việt Nam

 

... và còn rất nhiều trường nữa không liệt kê hết tại đây. Nếu Quí vị không thấy trường mình yêu thích thì E-mail  để chúng tôi check trong database.

 

Quay về trang chủ để tìm hiểu thêm https://bangdaihoc.mobi