MUA BẰNG CẤP TRƯỜNG ANH QUỐC


Chúng tôi đang cung cấp bằng cấp các trường Anh Quốc dưới đây:

 

1    Thames Valley University
2    Open University
3    University of Bolton
4    University of East London
5    University of London
6    University of Northampton
7    Princeton University
8    University of Greenwich
9    Heriot-Watt University
10  Queen Margaret  University
11   University of Bristol
12   London School of Economics
13   Fairfax University
14   London Metropolitan University
15   Newcastle University
16   University of Cambridge
17   Oxford Brooks University
18   University of Buckingham
19   University of Oxford
20   University of Sunderland
21   University of Liverpool
22   University of York
23   University of Salford
24   University of Sussex
25   Ashborune  University
26   Victoria University of Manchester
27   Aberdeen University
28   Birmingham City University
30   Bournemouth University
31   Brunel University
32   Canterbury University
33   Cardiff University
34   City University of London
35   Canfield University
36   De Montfort University
37   Durham University
38   Glasgow Caledonian University
39   Stockholm University
40   University of Bedfordshire
41   University of Hertfordshire
42   University of Huddersfield
43   University of Gloucestershire
44   University of West England
45   University of Kent
46   University of Wales

47   Queen's University Belfast

48   University of Bristol

49   University of Bradford

50  Queen Mary University of London

 

... và còn rất nhiều trường nữa không liệt kê hết tại đây. Nếu Quí vị không thấy trường mình yêu thích thì E-mail để chúng tôi check trong database.
 

Quay lai trang danh sách các trường. Click here

Bạn không tìm thấy trường Bạn thích? hãy E-mail để hỏi thông tin vì trên đây chỉ là danh sách rất cơ bản chứ chưa đầy đủ hoặc liên hệ theo form bên dưới:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.