LÀM BẰNG CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC ÚC


Chúng tôi đang cung cấp bằng cấp các trường Úc dưới đây:

 

1    Australian National University
2    Central Queensland University
3    Charles Sturt University 
4    Curtin University of Technology
5    Deakin University  
6    Flinders University of South Australia
7    Griffith University   
8    James Cook University  
9    Macquarie University    
10    Monash University  
11    Murdoch University   
12    Queensland University of Technology
14    Swinburne University of Technology  
15    University of Canberra
16    University of Melbourne 
17    University of New South Wales 
18    University of Queensland  
19    University of South Australia 
20    University of Southern Queensland  

21    University of Sydney  
22    University of Technology, Sydney  
23    University of Western Australia  
24    University of Western Sydney
25    University of Wollongong 
26    Victoria University
27    Royal Melbourne Institute of Technology ( RMIT )
28    Australian International Hotel School
29    Bedford Business College
30    Bond University
31    Claremont College   
32    Curtin University, Western Australia
33    Edith Cowan University  
34    La Trobe University 
35    Monash Mt Eliza Business School 
36    Northern Territory University 
37    Queen’s College  
38    Queensland Heritage International College
39    Southern Cross University 
40    Sydney Institute of Technology
41    University of Adelaide
42    University of Ballarat
43    University of New England
44    University of Newcastle
45    University of Notre Dame Australia
46    University of Tasmania
47    Victoria University
48    Holmes institute

49    Canberra Institute of Technology ( CIT)

50    Perth Institute

51    Sydney Institute TAFE

52    Holmes Institute

53  Universal Business School Sydney

54  Các Trường học Online uy tín tại Úc https://www.open.edu.au/

 

... và còn rất nhiều trường nữa không liệt kê hết tại đây. Nếu Quí vị không thấy trường mình yêu thích thì E-mail  để chúng tôi check trong database.

 

Xem danh sách các trường tại New Zealand. Click here

Quay lại trang danh sách các trường. Click here

Bạn không tìm thấy trường Bạn thích? hãy E-mail để hỏi thông tin vì trên đây chỉ là danh sách rất cơ bản chứ chưa đầy đủ hoặc liên hệ theo form bên dưới:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.