THỦ TỤC ĐẶT HÀNG ĐƠN GIẢN

Mời bạn xem chương trình giảm giá tại trang giá cả

Bạn thực hiện 2 bước trong 5 bước dưới đây:

Bước 1: ( khách hàng thực hiện)

Download
Download nhận form điền yêu cầu
Requirement form for order.doc
Microsoft Word Document 85.5 KB

Sau khi điền thông tin yêu cầu, đọc hướng dẫn thực hiện trong file. Kiểm tra kỹ lại thông tin trước khi gởi cho chúng tôi về email: sale@bangdaihoc.com

Bước 2: Công ty sẽ charge tiền cọc từ Card thanh toán ( số tiền cọc phụ thuộc vào sản phẩm Bạn đạt hàng và sẽ được thông báo qua email khi Bạn gởi đơn hàng)

Bước 3: Công ty tiến hành thực hiện softcopy ( Electronic degree and transcript) và gởi cho Bạn trong vòng tối đa 3 ngày làm việc.

Bước 4 ( khách hàng thực hiện): Bạn xem, kiểm tra và chỉnh sửa softcopy ( nếu cần). Bạn gởi email xác nhận Softcopy đã ok

Bước 5: Công ty tiến hành sản xuất sản phẩm theo qui trình kép kín và nghiêm ngặt. Công ty gởi sản phẩm từ Hoa Kỳ về địa chỉ của Bạn. Tracking number ( vận đơn gói hàng ) sẽ được cung cấp để Bạn theo dõi.